Over VIEN

DOEL

VIEN is bedoeld om vrouwen in de energiesector in Noord-Nederland met elkaar te verbinden.

Onze leden hebben allerlei verschillende professionele achtergronden. Dat maakt VIEN ook zo waardevol. Wij willen de zichtbaarheid van vrouwelijke professionals stimuleren. Dwarsverbanden creëren. Over de grenzen van organisaties heen. Wij geloven in de kracht van ontmoeting en de rijkdom van ons netwerk.

HISTORIE

VIEN is officieel opgericht in 2018 door Daisy Tempelman, Debby Huiser en Simone Pipping.

Het idee om een vereniging op te richten om vrouwen in de energiesector in het noorden met elkaar in contact te brengen bestond toen al een aantal jaar. Er zijn zoveel geweldige vrouwen werkzaam in de energiesector, die zouden toch hun krachten moeten bundelen? Daarom zijn in 2015 de eerste stappen gezet om een netwerk op te zetten voor vrouwen, die elkaar willen ontmoeten om samen te werken op inhoud.

LEDEN

De vrouwen van VIEN (VIENsters) hebben diverse rollen, van manager tot  jurist en van onderzoeker tot business developer. Ook werken zij voor verschillende organisaties; in het bedrijfsleven, bij de overheid en bij kennisinstellingen. Bovendien is de energiesector heel breed. Hieronder valt onder meer elektriciteit, (groen)gas, warmte, waterstof, zon- en windenergie, infrastructuur.

BESTUUR 2023
Voorzitter: Marike Hoekstra (HBC)
Penningmeester: Alida Houwing (Houwing Consultancy)
Ledenbeleid en Juridische Zaken: Annett Pieters (Gasunie)
Externe Communicatie: Alida Houwing (Houwing Consultancy)

Leden: Anja Dijkhuizen (NAM) en Annemarie Hofman (Nijestee)

bestuur VIEN 2023 introductie pagina 1 jpegbestuur VIEN 2023 introductie pagina 2 jpeg

ERELEDEN

In 2019 is Annie Krist (Gasterra) tot erelid van VIEN benoemd.

In 2022 zijn de oprichters van VIEN, Daisy, Debby en Simone tot erelid benoemd.

Aanvullende informatie:
KvK nummer: 72466502
IBAN:  NL49 SNSB 0772 8350 39

E-mail:
bestuur@viennoord.nl