Symposia VIEN

Op 19 mei 2022 organiseerden we ons tweede grotere symposium. Een prima manier om als netwerk naar buiten te treden en gelegenheid te bieden om nieuwe verbindingen te leggen tussen personen, organisaties en vraagstukken.

Symposium Vrouwen in Energie Noord-Nederland
19 mei 2022 | Netwerken met kracht!

Vrouwen en mannen werkzaam in de energiesector van Noord Nederland kwamen op donderdag 19 mei samen tijdens het symposium Netwerken met Kracht. Een middag vol inspirerende gastsprekers uit het werkveld, waarin vanuit verschillende kanten energietransitie wordt besproken…vanuit gedragsverandering, vanuit de overheid en vanuit het bedrijfsleven. Want dat deze transitie urgenter is dan ooit weten we inmiddels. Maar welke invloed heeft gedrag op de snelheid waarmee de energietransitie plaatsvindt, en hoe beïnvloeden we dit gedrag? Moeten wij ook anders denken en doen om de juiste resultaten te behalen? Hoe dragen netwerken bij aan het versnellen?

Zo sprak omgevingspsycholoog/onderzoeker Dr. Lise Jans (RUG) over het betrekken van de burger bij de energietransitie. Want: waarom duurt die transitie toch zo lang? Zijn we als mens niet zo veranderbereid, of is het iets anders? Zouden bijvoorbeeld burgercollectieven misschien kunnen bijdragen aan het motiveren van de burger? Karen Arpad, programmamanager Regio Ondersteuning en plaatsvervangend directeur Nationaal Programma R(egionale) E(nergie) S(trategie) gaf deze middag een boeiende presentatie over de veranderende rol van de overheid. Vanuit haar coördinerende rol kan zij als geen ander vertellen hoe belangrijk het is om in mogelijkheden te denken.

Andere sprekers deze middag waren o.a. Janneke Hermes (CFO N.V. Nederlandse Gasunie), Dina Boonstra (directeur NV NOM) en Anouk Creusen (uitvoerend directeur 75inQ). Deze topvrouwen zoomden elk op eigen wijze inop de toegevoegde waarde van netwerken om tot actie over te gaan. Aan het eind van de middag kwamen alle aanwezigen in kleiner gezelschap verder praten met de sprekers in het programma en was er volop ruimte om te netwerken en kennis uit te wisselen om zo de kracht van netwerken en uitwisselen in praktijk te brengen!
Gespreksleider van de middag was Marjolein Lauret, bekend van o.a. SBS Hart van Nederland en de regionale omroepen. De middag werd georganiseerd in de Energy Barn op de Zernike Campus van Groningen. De Energy Barn is hèt noordelijke clubhuis van de energietransitie.

Dagblad van het Noorden, 17 mei 2022

Dit symposium werd mede mogelijk gemaakt door Gasunie en New Energy Coalition.

Lid worden van Vrouwen in Energie Noord-Nederland? Dit kost 30 euro per jaar en kan door te mailen naar: bestuur@viennoord.nl.

Agenda 19 mei:

12.30 – 13.00 Inloop
13:00 – 13:30 Welkomstwoord Marike Hoekstra (VIEN) + interview Janneke Hermes (Gasunie) door dagvoorzitter Marjolein Lauret (Studio NoordNederland)
13:30 – 14:00 Keynote I: Dr. Lise Jans (omgevingspsycholoog RUG)
14:00 – 14:30 Keynote II: Karen Arpad (beleid, overheid, RES)
14:30 – 15:15 Pauze & postersessies, inschrijven voor dialoogsessie
15:15 – 15:45 Networks work?! Met Dina Boonstra (NOM), Ingrid Klinge (New Energy Coalition), Anouk Creusen (75inQ) en Alida Houwing (VIEN)
15:45 – 16:00 Pauze / en je plek zoeken voor de dialoogsessie
16:00 – 16:45 Dialoogsessies (met Karen Arpad, Janneke Hermes, Lise Jans, Anouk Creusen, Dina Boonstra, Ingrid Klinge)
16:45 – 17:00 Resumé
17:00 – 18:00 Netwerkborrel

———————————————————————————–

VIEN – jaardag in 2019

Op 7 maart 2019 heeft VIEN een symposium georganiseerd ter ere van haar eenjarig bestaan. Een evenement waarbij de energievrouw centraal stond, maar iedereen was welkom. De titel was ‘Op Gelijkstroom: hoe krijgen we de energietransitie op stroom?’. De dagvoorzitter was Janine Abbring (o.a. Zomergasten) en het vond plaats in de Energy Barn (EnTranCe) aan de Zernikelaan 17, Groningen.