Nieuws

Fietssafari – WarmteStad en de warmteketen

Wat al een mooie dag was werd nog mooier voor een aantal dames van VIEN – Vrouwen in Energie Noord Nederland op dinsdag 10 oktober 2023. Tijdens een bezoek aan #Groningen werden we warm verwelkomd door het pionierende publieke warmtebedrijf WarmteStad. Na een intro in het Wijkpaleis Paddepoel sprongen we op de fiets voor een heuse fietssafari langs de hele warmteketen: van aanleg naar bron, van huis naar centrale, we hebben het allemaal gezien. Hoogtepunt was een rondleiding op de bouwplaats van het zonthermie park vlakbij Zernike. Wat bijzonder om daar rond te kunnen lopen op een plek waar straks het 3e grootste zonthermie park ter wereld in bedrijf gaat! En dat mét oog voor omgeving in mens en natuur.

Onderweg hebben we veel gesproken over warmtetransitie en zo kwamen een aantal mythes naar boven die niet blijken te kloppen. Een selectie:
– Bij een warmtenet verlies je veel warmte tijdens transport. Dit blijkt niet waar, de verliezen zijn minimaal (richting 1-3 graden Celsius voor een net als in Groningen) en kunnen goed worden opgevangen met de bron temperatuur.
– Potentie van aardwarmte is gelimiteerd aan het westen van Nederland. Ook niet waar! Er zijn meerdere plekken waar aardwarmte kan werken, ook in het noorden. Hier zijn al verschillende studies naar gedaan door bijvoorbeeld EBN B.V.
– Aardwarmte heeft geen potentie…. wél! Het totale potentieel van aardwarmte in Nederland is 290PJ. 1 PJ staat gelijk aan 30.000 woningen. Dit blijkt uit de studie WARM die in opdracht van EBN B.V. is uitgevoerd in 2020. WarmteStad heeft momenteel zo’n 8000 klanten, dit aantal zal de komende jaren sterk groeien.
– De aanleg van een warmtenet is vergelijkbaar met het aanleggen van bijvoorbeeld glasvezel. Zeker niet waar! Het was zeer indrukwekkend om te zien hoe groot de werkzaamheden en impact is voor bewoners als een warmtenet wordt aangelegd. Vandaar dat er bij Warmtestad een grote focus is op participatie met bewoners.

Volgend jaar gaan we met VIEN graag dieper in op alle facetten van bewonersparticipatie.
Nogmaals grote dank aan de geweldige dames van Warmtestad en Wouter van Bolhuis van Novar voor deze unieke ervaring!