Nieuws

Vernieuwde statuten: naar een opener netwerk

Vanochtend hebben bestuursleden van VIEN – Vrouwen in Energie Noord Nederland Annett Pieters en Marike Hoekstra, de vernieuwde statuten getekend bij Lambeck Harms Notarissen. Deze nieuwe afspraken weerspiegelen de ontwikkeling van onze vereniging in de afgelopen 5 jaar zoals:

– Van een veilige, besloten omgeving – naar een open netwerk.
– Van verbonden zijn aan energie Noord-Nederland – naar affiniteit met energie in Noord-Nederland om een breder groep te bereiken en
– een vereniging die streeft naar een zo groot mogelijke diversiteit, zonder zich te beperken op het aantal leden per bedrijf.

Tegelijkertijd zijn de nodige wijzigingen op basis van de Wet Bestuur Toezicht Rechtspersonen (WBTR) doorgevoerd, waarbij VIEN door een groep studenten HBO-rechten van de Hanzehogeschool Groningen / Hanze University of Applied Sciences Groningen is geadviseerd.

We zijn klaar voor de komende periode!